Ball head monitor mount

  • מתחבר בקלות למצלמה או כלוב עם מתאם
  • שימושי לחיבור מוניטור, מיקרופון ופנס לד
  • מתאים למצלמות מכל החברות
  • מיוצר מאלומיניום קל וחזק

 

Ball head monitor mount